Еразмус + Пројекат

Пројекат „Модерна пословна администрација између Србије и ЕУ” је подразумевао да десет наших ученика проведе две недеље на пословној пракси у грчким компанијама базираним у Солуну. Основна замисао је била да ученици стекну нова знања и умећа на пољу пословне администрације у компанијама које послују под регулативом ЕУ. Пројекат је финансирала Европска комисија, техничка сарадња на његовом остваривању је вођена са Фондацијом Темпус, националном организацијом за Еразмус+ пројекте у Републици Србији, а о потребама учесника мобилности у самој Грчкој је бринула партнерска организација, Центар за целоживотно учење „Иподоми“ из Солуна. Ученици су путовали у пратњи професора Анике Лехки и Николе Кнежевића, иначе аутора пројекта. Пракса на мобилности је обављана унутар компанија: трговински ланац „Масутис“, књиговодствена агенција „Јулија Тсиагу“, компанија за дистрибуцију електричне енергије „Ревма плус“ и фабрика за производњу индустријских ремена „Кумакис“. Уз пословни, постојали су и културни и образовни садржаји. Учесници су обишли Археолошки музеј града Солуна, археолошко налазиште у Вергини, византијске зидине Солуна, Српско војничко гробље на Зејтинлику, Белу кулу, Галеријев славолук, Ротонду, Цркву Светог Димитрија, Цркву Аја Софија. Посетили су и средњу школу која је вокационо слична нашој школи, где су наши и домаћи ученици заједно имали симулацију часа из стручног предмета. Такође, похађали су часове грчког језика и упознавали се са локалном културом. Еразмус+ програм предвиђа и дисеминациону фазу пројеката мобилности – ону у којој учесници мобилности преносе окружењу своја новостечена знања и искуства. Дисеминационе активности нашег пројекта су обухватале: семинаре, презентације, скајп конференције, одржавање огледних и угледних часова, оглашавање у електронским, писаним медијима, на друштвеним мрежама. Представљена су знања са поља пословања, администрације, економије, увоза, извоза и царињења, а у вези са сличностима и разликама у руковођењу овим активностима у Србији и ЕУ. Ови садржаји су представљени и ученицима и наставном особљу, у нашој школи, али и у другим школама у Србији. Позивамо вас да наставите да се информишете у вези са Еразмус+ програмом. У холу наше школе се налазе плакати Фондације Темпус која овај и сличне програме спроводи у Србији, можете запратити Фејсбук страницу Еразмус+ ПБШ „Димитрије Давидовић“, а непосредно се за савете обратите наставницима Аники Лехки и Николи Кнежевићу.