Правни техничар предмети

ТРЕЋИ РАЗРЕД

 1. Српски језик и књижевност
 2. Енглески језик
 3. Историја
 4. Физичко васпитање
 5. Математика
 6. Логика
 7. Основи економије
 8. Основи матичне евиденције
 9. Пословна и службена кореспонденција
 10. Основи радног права
 11. Основи правних поступака
 12. Послови правног промета
 13. Секретарско пословање
 14. Верска настава – православни катихизис/Грађанско васпитање

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

 1. Српски језик и књижевност
 2. Енглески језик
 3. Историја
 4. Физичко васпитање
 5. Математика
 6. Филозофија
 7. Устав и права грађана
 8. Статистика
 9. Пословна и службена кореспонденција
 10. Основи радног права
 11. Основи правних поступака
 12. Послови правног промета
 13. Основи реторике и беседништва
 14. Грађанско васпитање/Верска настава – православни катихизис