Правни техничар предмети

ПРВИ РАЗРЕД

1. Српски језик и књижевност

2. Енглески језик

3. Историја

4. Музичка уметност

5. Физичко васпитање

6. Математика

7. Рачунарство и информатика

8. Географија

9. Физика

10. Хемија

11. Биологија

12. Државно уређење

13. Основи права

14. Пословна и службена кореспонденција

ДРУГИ РАЗРЕД

1. Српски језик и књижевност

2. Енглески језик

3. Социологија

4. Историја

5. Ликовна култура

6. Физичко и здравствено васпитање

7. Математика

8. Географија

9. Физика

10. Основи права

11. Психологија

12. Латински језик

13. Пословна и Службена кореспонденција

14. Основи радног права

15. Биротехника

ТРЕЋИ РАЗРЕД

1. Српски језик и књижевност

2. Енглески језик

3. Историја

4. Физичко васпитање

5. Математика

6. Логика

7. Основи економије

8. Основи матичне евиденције

9. Пословна и Службена кореспонденција

10. Основи радног права

11. Основи правних поступака

12. Послови правног предмета

13. Секретарско пословање

14. Грађанско васпитање / Верска настава

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

1. Српски језик и књижевност

2. Енглески језик

3. Историја

4. Физичко васпитање

5. Математика

6. Филозофија

7. Устав и права грађана

8. Статистика

9. Пословна и Службена кореспонденција

10. Основи радног права

11. Основи правних поступака

12. Послови правног промета

13. Основи реторике и беседништва

14. Грађанско васпитање / Верска настава