Правни техничар предмети

 

ТРЕЋИ РАЗРЕД

1. Српски језик и књижевност

2. Енглески језик

3. Историја

4. Физичко васпитање

5. Математика

6. Логика

7. Основи економије

8. Основи матичне евиденције

9. Пословна и Службена кореспонденција

10. Основи радног права

11. Основи правних поступака

12. Послови правног предмета

13. Секретарско пословање

14. Грађанско васпитање / Верска настава

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

1. Српски језик и књижевност

2. Енглески језик

3. Историја

4. Физичко васпитање

5. Математика

6. Филозофија

7. Устав и права грађана

8. Статистика

9. Пословна и Службена кореспонденција

10. Основи радног права

11. Основи правних поступака

12. Послови правног промета

13. Основи реторике и беседништва

14. Грађанско васпитање / Верска настава