Правни техничар – предмети

III разред

1. Српски језик и књижевност                            

2. Енглески језик (1. страни језик)                     

3. Историја                                                            

4. Физичко васпитање                                         

5. Математика                                                       

6. Логика                                                               

7. Основи економије                                            

8. Основи матичне евиденције                           

     Основи матичне евиденције (блок)               

     Основи матичне евиденције (теорија)          

9. Пословна и службена кореспонденција        

10. Основи радног права                                     

11. Основи правних поступака                           

     Основи правних поступака (блок)                

     Основи правних поступака (вежбе)              

     Основи правних поступака (теорија)            

12. Послови правног промета                             

13. Секретарско пословање                                 

     Секретарско пословање (блок)                      

     Секретарско пословање (вежбе)                    

     Секретарско пословање (теорија)                  

14. Верска настава – православни катихизис (изборни)  

15. Грађанско васпитање (изборни)                   

16. ЧОС                                                                  

IV разред

1. Српски језик и књижевност                             

2. Енглески језик (1. страни језик)                      

3. Историја                                                             

4. Физичко васпитање                                          

5. Математика                                                        

6. Филозофија                                                        

7. Устав и права грађана                                       

8. Статистика                                                         

9. Пословна и службена кореспонденција         

10. Основи радног права                                      

     Основи радног права (блок)                            

     Основи радног права (теорија)                       

11. Основи правних поступака                            

     Основи правних поступака (блок)                 

     Основи правних поступака (вежбе)               

     Основи правних поступака (теорија)             

12. Послови правног промета                              

13. Основи реторике и беседништва                   

14. Грађанско васпитање (изборни)                    

15. Верска настава – православни катихизис (изборни)  

16. ЧОС