Запослени

Запослени

Запослени

УПРАВА

Зорица Маравић – Директор

Секретаријат

Славица Илић – Секретар

Рачуноводство

Весна Алексић– административно-финансијски радник

Јелица Малиновић – Шеф рачуноводства

Психолошка – Педагошка служба

Jaсмина Гордић – психолог

Снежана Ћулафић – психолог

Библиотекар:

Гордана Совиљ

Професори :

Стручно веће српског језика и књижевности и реторике и беседништва:

Бобан Додић – Српски језик и књижевност

Игњатовић Станиша – Основи реторике и беседништва

Костић  Верица -Српски језик и књижевност

Гордана Шћепановић – Српски језик и књижевност

Стручно веће друштвене групе предмета

Благојевић Сандра – Историја

Гавриловић Бане – Ликовна култура

Димић Светлана – Историја

Соња Живаљевић- Социологија

Исаиловић Слађана – Социологија, Устав и права грађана

Чедомир Поповић– Верска настава – Православни катихизис

Наташа Филиповић-Верска настава – Православни катихизис

Митровић Александар – Филозофија

Мирсада Пашагић– Филозофија, Логика

Спасојевић Иван – Историја

Ћулафић Снежана – Психологија, Грађанско васпитање

Светислав Цветић – Музичка уметност

Зоран Ивковић-Грађанско васпитање

Лехки Аника – Географија

Стручно веће економске групе предмета

Вребац Миладинка -група економских предмета

Вујашевић Снежана – група економских предмета

Милорадовић Наташа –  група економских предмета

Миљановић Душица –  група економских предмета

Манојловић  Јелена – група економских предмета

Миљковић – Ранђић Наталија – група економских предмета

Максимовић Анита –  група економских предмета

Николић Мирјана – група економских предмета

Прерадовић Моња – група економских предмета

Пауновић Споменка – група економских предмета

Стручно веће  природне групе предмета

Ивана Малопарац– Хемија, Биологија

Ристић Александра – Биологија

Балашев Душан – Заштита од пожара и заштита на раду

Снежана Карталија – Физика

Стручно веће математике и рачунарства и информатике

Гаговић Весна – Математика

Вребац Миладинка –  Рачунарство и информатика, Пословна информатика

Рајковић Јасмина – Математика, Пословна информатика

Тодоровић Милица – Рачунарство и информатика

Ћиповић Нинослава  – Математика

Прокопљевић Драган – Техничар одржавања информационих система

Стручно веће страних језика   

Аћимовић Мирјана -Енглески језик

Миљана Радовић– Енглески језик

Драгушин  Верица – Енглески језик

Ђорђевић Катарина – Енглески језик

Инђић Слађана – Латински језик, Француски језик

Нада Ђокић – Немачки језик

Стручно веће правне и административне групе предмета   

Главаш Перо – група правних предмета

Кривокапић Маја – група правних премета

Малешевић Анита – група правних предмета

Гашпар Павле – група правних предмета

Павловић Душица – –група правних предмета

Обрадовић Селена – група правних предмета

Aлександар Бркић – група правних предмета

Стојадиновић Софија – група правних предмета

Марија Флорес-група правних предмета

Стручно веће пословне и службене кореспонденције и дактилографије и административног пословања

Лазаревић Дејан – Пословна и службена  кореспонденција, Руски језик

Наставници физичког васпитања и борилачких вештина

Зоран Стефанов – Физичко васпитање

Митровић Владан – Физичко васпитање

Марко Станковић  – Физичко васпитање

Техничко и помоћно особље

Боровићанин Слађана – спремачица

Вучковић Сандра – спремачица

Марин Љубомирка – спремачица

Николић Ружица – спремачица

Остојић Радмила – спремачица

Саковић Весна – спремачица

Саковић Милина – спремачица

Мишић Мирослав – домар