Школа

О нама

Информатор повереника

15. јула 1960. године одлуком Народног одбора општине Земун отворен је Раднички универзитет «Земун» у Карађорђевој улици број 9, у Земуну, као институција од посебног друштвеног интереса са задатком да се бави културно-просветном делатношћу. У њему се школују ванредни ученици на курсевима балета, музике, шивења, страних језика и слично. У склопу РУ Земун налазило се и Луткарско позориште «Пинокио» са салом од 250 седишта.

Школске 1976/77. школа је имала око 800 ванредних ученика. Од септембра 1977. године, почетком реформе школства, отвара се `ООУР Центар за усмерено образовање и стручно оспособљавање Земун` и уписују се први пут два одељења редовних самофинансирајућих ученика. Наредних десет година школују се и ванредни и редовни ученици, али разних старосних структура. Тек 1987. године уписују се искључиво ученици омладинске популације то јест они који су те године завршили основну школу. Те године уписано је и одељење новог профила у усмереном образовању: глумац-луткар IV степена стручности. Но, већ наредне године позориште се одваја од школе, па стартују искључиво образовни профили: техничар ДСЗ (IV степен), ватрогасни техничар (IV степен), ватрогасац (III степен) и дактилограф (III степен).

Назив школе се 20.06.1990. мења у Средња стручна школа «Димитрије Давидовић», а од јануара 1993. године у Правно-биротехничка школа «Димитрије Давидовић». 1993. године уведен је нови образовни профил: биротехничар. Школа је добила име по чувеном Земунцу, правнику, дипломати, пиониру српског новинарства, штампарства и издаваштва, историчару, писцу и творцу првог модерног српског устава, Сретењског устава. Димитрије Давидовић (1789-1838) покренуо је „Новине сербске“, прве српске дневне новине. Дао је велики допринос развоју српског позоришта. Његова родна кућа налази се у Земуну и представља једну од највећих знаменитости овог града.

1998. школа се сели из центра града, из прилично скучене и трошне зграде без дворишта, из једне од најпрометнијих и најбучнијих земунских улица у другу зграду, у Тошином бунару 17, такође у Земуну. Раније се у овој згради одвијала настава за млађе разреде Основне школе «Мајка Југовића», али су они због смањења броја ученика пресељени у матичну зграду у Градском парку.

Због великог интересовања, број ученика ПБШ «Димитрије Давидовић» се из године у годину повећавао, тако да је школске 2000/01. имала чак 1140 ученика. Те године уписали смо и први пут ученике у образовни профил правни техничар. Школа у две зграде има 13 учионица, два кабинета за дактилографију, један кабинет за рачунарство и информатику опремљен најновијим рачунарима, библиотеку, ђачки клуб, административне просторије, ту је и велико двориште са спортским теренима за кошарку, рукомет и мали фудбал. У просторијама школе је и ђачка зубна ординација.

Подручје рада наше школе је право и администрација, а четворогодишњи смерови су:

– правни техничар,

– техничар обезбеђења,

– пословни администратор

Заинтересовани ученици ове смерове могу завршити и кроз ванредно школовање, путем преквалификације или доквалификације. Велики број наших ученика по завршеном четвртом разреду уписује Правни факултет, један део ученика Економски факултет или Вишу пословну школу, али имају проходност на скоро све факултете. Добар део њих се запошљава одмах после завршене школе у судовима, министарству унутрашњих послова и другим организацијама, а неки се одлучују и да ванредно наставе специјалистичко образовање (тзв. „пети степен“) у нашој школи, за једно од занимања: пословни секретар, ватрогасац специјалиста или организатор обезбеђења.