Смерови

Подручје рада наше школе је право и администрација, а четворогодишњи смерови су:

правни техничар,

пословно-правни техничар

техничар обезбеђења,

пословни администратор

Заинтересовани ученици ове смерове могу завршити и кроз ванредно школовање, путем преквалификације или доквалификације. Велики број наших ученика по завршеном четвртом разреду уписује Правни факултет, један део ученика Економски факултет или Вишу пословну школу, али имају проходност на скоро све факултете. Добар део њих се запошљава одмах после завршене школе у судовима, министарству унутрашњих послова и другим организацијама, а неки се одлучују и да ванредно наставе специјалистичко образовање (тзв. „пети степен“) у нашој школи, за једно од занимања: пословни секретар, ватрогасац специјалиста или организатор обезбеђења.