Пословни администратор предмети

ПРВИ РАЗРЕД

1.Српски језик и књижевност

2. Страни језик

3.Физичко васпитање

4. Математика

5. Историја

6. Рачунарство и информатика

7. Географија

 1. Биологија

  9. Основи економије

  9. Пословни енглески језик

  10. Канцеларијско пословање

  11. Право

  12. Књиговодство

 2. Други страни језик
 3. Економија

  15. Грађанско васпитање / Верска настава

  ДРУГИ РАЗРЕД

  1. Српски језик и књижевност

  2. Страни  језик

  3.Физичко васпитање

  4.Математика

  5. Историја

 4. Ликовна култура
 5. Пословни енглески језик

  8. Канцеларијско пословање

  9. Право

  10. Књиговодство

 6. Други страни језик
 7. Економиј
 8. Пословна психологија
 9. Пословна информатика са електронским пословањем

  15.Грађанско васпитање / Верска настава

  ТРЕЋИ РАЗРЕД

  1. Српски језик и књижевност

  2. Енглески језик

  3. Физичко васпитање

  4. Математика

 10. Пословни енглески језик
 11. Канцеларијско пословање
 12. Право
 13. Други страни језик
 14. Економија
 15. Култура језичког изражавања
 16. Вештине комуникације
 17. Статистика
 18. Пословна и административна обука
 19. Грађанско васпитање/Верска настава
 20. Изборни предмети:
 21. Спољно трговинско пословање
 22. Економска географија
 23. Музичка култура
 24. Екологија и заштита животне средине
 25. Историја (одабране теме)
 26. Изабрани спорт

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

1.Српски језик и књижевност

2.Страни језик

3.Физичко васпитање

4.Математика

5.Логика са етиком

6. Социологија са правима грађана

7. Пословни енглески језик

8. Право

9. Други страни језик

 1. Право

  11. Пословно и административна обука

 2. Предузетништво

  13. Грађанско васпитање / Верска настава

 3. Изборни предмети:
 4. Финансијска анализа
 5. Реторика
 6. Музичка култура
 7. Екологија и заштита животне средине
 8. Историја (одабране теме)
 9. Изабрани спорт

(ученик се опредељује за 1 или 2 предмета у зависности од недељне норме часова)