Пословни администратор предмети

ПРВИ РАЗРЕД

 1. Српски језик и књижевност
 2. Енглески језик
 3. Други страни језик
 4. Физичко васпитање
 5. Математика
 6. Рачунарство и информатика
 7. Историја
 8. Географија
 9. Биологија
 10. Пословни енглески језик
 11. Канцеларијско пословање
 12. Право
 13. Књиговодство
 14. Руски језик (2. страни језик)
 15. Француски језик (2. страни језик)
 16. Економија
 17. Грађанско васпитање
 18. Верска настава – православни катихизис

ДРУГИ РАЗРЕД

 1. Српски језик и књижевност
 2. Енглески језик (1. страни језик)
 3. Други страни језик
 4. Физичко васпитање
 5. Математика
 6. Историја
 7. Ликовна култура
 8. Пословни енглески језик
 9. Канцеларијско пословање
 10. Право
 11. Књиговодство
 12. Економија
 13. Пословна психологија
 14. Пословна информатика са електронским пословањем
 15. Грађанско васпитање
 16. Верска настава – православни катихизис
 17. Историја (одабране теме) (изборни)
 18. Изабрани спорт (изборни)

ТРЕЋИ РАЗРЕД

 1. Српски језик и књижевност
 2. Енглески језик (1. страни језик)
 3. Други страни језик
 4. Физичко васпитање
 5. Математика
 6. Пословни енглески језик
 7. Канцеларијско пословање
 8. Право
 9. Италијански језик (2. страни језик)
 10. Економија
 11. Култура језичког изражавања
 12. Вештине комуникације
 13. Статистика
 14. Пословна и административна обука
 15. Грађанско васпитање
 16. Верска настава – православни катихизис
 17. Економска географија (изборни)

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

 1. Српски језик и књижевност
 2. Енглески језик (1. страни језик)
 3. Други страни језик
 4. Физичко васпитање
 5. Математика
 6. Логика са етиком
 7. Социологија са правима грађана
 8. Пословни енглески језик
 9. Право
 10. Економија
 11. Пословна и административна обука
 12. Предузетништво
 13. Грађанско васпитање
 14. Верска настава – православни катихизис
 15. Финансијска анализа (изборни)

Изборни предемте- ученик се опредељује за 1 или 2 предмета у зависности од недељне норме часова