Техничар обезбеђења предмети

ПРВИ РАЗРЕД

 1. Српски језик и књижевност
 2. Енглески језик
 3. Историја
 4. Музичка уметност
 5. Физичко васпитање
 6. Математика
 7. Рачунарство и информатика
 8. Географија
 9. Физика
 10. Хемија
 11. Биологија
 12. Државно уређење
 13. Основи права
 14. Дактилографија и административно пословање
 15. Грађанско васпитање /Верска настава – православни катихизис(изборни)

ДРУГИ РАЗРЕД

 1. Српски језик и књижевност
 2. Енглески језик
 3. Историја
 4. Ликовна култура
 5. Физичко васпитање
 6. Математика
 7. Рачунарство и информатика
 8. Географија
 9. Физика
 10. Психологија
 11. Основи радног права
 12. Социјална екологија
 13. Систем обезбеђења
 14. Заштита од пожара и заштита на раду
 15. Борилачке вештине
 16. Дактилографија и административно пословање
 17. Грађанско васпитање/Верска настава – православни катихизис

ТРЕЋИ РАЗРЕД

 1. Српски језик и књижевност
 2. Енглески језик
 3. Социологија
 4. Историја
 5. Физичко васпитање
 6. Математика
 7. Логика
 8. Основи економије
 9. Основи радног права
 10. Систем обезбеђења
 11. Заштита од пожара и заштита на раду
 12. Основи кривичног права и криминалистике
 13. Основи правних поступака
 14. Борилачке вештине
 15. Верска настава – православни катихизис/Грађанско васпитање

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

 1. Српски језик и књижевност
 2. Енглески језик
 3. Филозофија
 4. Историја
 5. Физичко васпитање
 6. Математика
 7. Устав и права грађана
 8. Статистика
 9. Основи матичне евиденције
 10. Систем обезбеђења
 11. Заштита од пожара и заштита на раду
 12. Служба обезбеђења
 13. Основи кривичног права и криминалистике
 14. Основи правних поступака
 15. Борилачке вештине
 16. Грађанско васпитање/Верска настава – православни катихизис