Техничар обезбеђења предмети

ПРВИ РАЗРЕД

1. Српски језик и књижевност

2. Енглески језик

3. Историја

4. Музичка уметност

5. Физичко васпитање

6. Математика

7. Рачунарство и информатика

8. Географија

9. Физика

10. Хемија

11. Биологија

12. Државно уређење

13. Основи права

14. Дактилографија и административно пословање

15. Грађанско васпитање / Верска настава

ДРУГИ РАЗРЕД

1. Српски језик и књижевност

2. Енглески језик

3. Историја

4. Ликовна култура

5. Физичко и здравствено васпитање

6. Математика

7. Рачунарство и информатика

8. Географија

9. Физика

10. Психологија

11. Основи радног права

12. Социјална екологија

13. Систем обезбеђења

14. Заштита од пожара и заштита на раду

15. Борилачке вештине

16. Дактилографија и административно пословање

17. Грађанско васпитање / Верска настава

ТРЕЋИ РАЗРЕД

1. Српски језик и књижевност

2.Енглески језик

3. Социологија

4. Историја

5. Физичко васпитање

6. Математика

7. Логика

8. Основи економије

9. Основи радног права

10. Систем обезбеђења

11. Заштита од пожара и заштита на раду

12. Основи кривичног права и криминалистике

13. Основи правних поступака

14. Борилачке вештине

15. Грађанско васпитање / Верска настава

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

1. Српски језик и књижевност

2. Енглески језик

3. Филозофија

4. Историја

5. Физичко и васпитање

6. Математика

7. Устав и права грађана

8. Статистика

9. Основи матичне евиденције

10.Заштита од пожара

  1. Систем обезбеђења
  2. Основи кривичног права и криминалистике
  3. Основи правних поступака
  4. Борилачке вештине
  5. Грађанско васпитање
  6. Верска настава