I разред

ОБАВЕШТЕЊА ЗА ШКОЛСКУ 2024/25.

Уџбеници одобрени од стране Министарства просвете РС, који ће се користити у школској 2024/2025.  години.

ОБАВЕШТЕЊА ЗА ШКОЛСКУ 2023/24.

Родитељски састанци са родитељима ученика I разреда свих образованих профила биће одржани у четвртак 31.08.2023. године у 18h обавештење можете да прочитате овде.

Школска година почиње у петак 1. септембра 2023.год.

Ученици I разреда крећу у школу у преподневној смени (од 8.00h).

Часови трају 45 минута.

Упис у прву годину

Ученици који су уписани електронски у први разред, потребно је да 21.08.2023. oд 11 дo 13 часова донесу : сведочанство , уверење о положеном завршном испиту, извод из матичне књиге рођених(може копија) и лекарско уверење уколико га нису већ донели.

Ученици који су се уписали електронски а нису приложили лекарско уверење, неопходно је да исто донесу у школу до 05.07.2023. Без лекарског уверења им не може бити потврђен упис.

ЗАНИМАЊА:

За оне који не користе портал еУправе, први круг уписа у први разред обавиће се

3. и 4. јула 2023. год. од 8 – 15 h  непосредно у просторијама школе.

Све информације у вези са уписом можете наћи на платформи

МСШ – ПОЧЕТНА
mojasrednjaskola.gov.rs
 ОБАВЕШТЕЊЕ за родитеље односно друге законске заступнике ученика о начину уписа у школу
(са мањим изменама од 1. 7. 2020.)

1) Уколико користите могућност пријаве за упис ученика у средњу школу преко Портала еУправа, у том случају не морате да долазите у школу.

2) Они који не искористе услугу преко Портала еУправа морају да дођу у школу и подносе прописану документацију:

  • Пријава за упис;
  • Уверење о положеном завршном исписту и оригинално сведочанство о завршеној основној школи;
  • Уверење о испуњавању здравствених услова за образовни профил (према Конкурсу за упис у средњу школу)
  • По могућству оригинал или копија извода из матичне књиге рођених

Сатница звоњења

Уџбеници одобрени од стране Министарства просвете РС, који ће се користити у школској 2022/2023 години

Обавештење Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злоставњања и занемаривања

Препоручене мере превенције COVID-19 у школама и
установама ученичког и студентског стандарда можете да прочитате овде

ОБАВЕШТЕЊА ЗА ШКОЛСКУ 2022/23.

Школска година почиње у четвртак 1. септембра 2022.год.

Ученици I разреда крећу у школу у преподневној смени (од 8.00h).

Часови трају 45 минута.

ОБАВЕШТЕЊА ЗА ШКОЛСКУ 2021/22.

Школска година почиње у среду 1. септембра 2021.год.

Ученици I разреда крећу у школу у преподневној смени (од 07:45).

Часови трају 45 минута.

ОРГАНИЗАЦИЈА СУСРЕТА СА РОДИТЕЉИМА

УЧЕНИКА ПРВОГ РАЗРЕДА 31.08.2021. год.

 Родитељски састанак за родитеље ученика I/1 и I/2 одељења (смер Правно-пословни техничар)  и одељења I/3 (смер Техничар обезбеђења) биће одрганизован у 17:30 у дворишту школе (улаз из ул. Тошин бунар 17).

Родитељски састанак за родитеље I/4 и I/5 одељења (смер Пословни администратор) биће организован у 18:30 на истом месту. Родитељима ће се обратити директор школе, одељенске старешине и стручни сарадници.

 Током састанка родитељи ће бити детаљно упознати са организацијом почетка школске године и мерама које ће се спроводити у школској згради и двориштима у постојећој епидемиолошкој ситуацији, са распоредом часова, добиће упутство за приступ и коришћење изабране платформе за учење и другим активностима током школске године.

Директор школе


СТРУЧНО УПУТСТВО
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ И ОСТВАРИВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА У
СРЕДЊОЈ ШКОЛИ У ШКОЛСКОЈ 2021/2022. ГОДИНИ

ПРЕПОРУКЕ ЗА ПОЧЕТАК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА У
ШКОЛСКОЈ 2021/2022. ГОДИНИ

Информације везане за упис ученика у први разред у школску 2021/22 годину

Упис ученика у први разред за школску 2021/2022 годину биће обављен  од у периоду од 12. до 18.07. 2021.године.

Упис се може обавити на 2 начина:

  1. Непосредно у школи 12. и 13.07.2021.године,  када се  документа потребна за упис у средњу школу,  подносе у школи у времену  од 08:00 до 15:00 часова,  и
  2. Електронским путем од 12. до 18.07.2021. године, коришћењем информационог система е Упис на Порталу mojasrednjaskola.gov.rs  као ауторизовани корисник,   а у складу са прописима о заштити података личности;

Обављање уписа непосредним доласком у школу, подразумева обавезно придржавање прописаних мера превенције и заштите од вируса Covid 19 (ношење маски, држање дистанце…)

Документа потребна за упис у први разред:

1. пријава за упис;

2. уверење о положеном завршном испиту и оригинално сведочанство о завршеној основној школи;

3. лекарско уверење о испуњености здравствених услова за одговарајући образовни профил за подручје рада Економија, право и администрација;

4. пожељан је и извод из матичне књиге рођених уколико имате, може и фотокопија, али није обавезан.

Напомена: Обавезно је да се ученик определи за  један од два изборна програма/изборна предмета-Верска настава или Грађанско васпитање.

Сви они који не доставе лекарско уверење, оригинално сведочанство о завршеном основном образовању и васпитању и уверење о положеном завршном испиту, било да се ради о е-упису или личном доласку, су условно уписани. Неопходно је да исте доставе  у школу, и то могу урадити у 2 термина: 14.07.2021. године, или 18.08.2021. године у времену од 10:00-13:00 часова.

II полугодиште

– Настава у другом полугодишту школске 2020/21. почиње 18.1.2021. и одвијаће се по комбинованом моделу а према утврђеном распореду часова.

– У понедељак, 18.1.2021. на непосредну наставу долази група А, док група Б наставу прати на даљину (осим оних дана када по распореду одељења имају вежбе и када долазе обе групе). Пре подне у школу долазе ученици 1. и 3. разреда. Ученици смене мењају на две недеље.

–  Часови у преподневној смени почињу у 8:00 а у поподневној смени у 14:00 часова и трају по 30 минута, према сатници звоњења од 1.9.2020.

– У школи је и даље неопходно поштовати прописане мере заштите здравља у условима епидемије covid-19, пре свега мере ношења заштитних маски и одржавања физичке дистанце.

-Потребно је да сви родитељи, без обзира на то по ком је моделу дете похађало наставу у првом полугодишту текуће школске године, пошаљу одељењском старешини (мејлом) захтев да њихово дете наставу похађа искључиво по моделу на даљину и да образложе тај свој захтев. Ово је неопходно и ради евиденције броја ученика и ради организовања васпитно-образовног процеса у другом полугодишту.

– Уколико је дете позитивно на корона вирус или је у изолацији због контакта са чланом породице који је на вирус позитиван, неопходно је одмах о томе обавестити одељењског старешину. Препорука је да у школу долазе само ученици који су потпуно здрави. Осим тога, потребно је обавештавати га и о другим разлозима одсуствовања детета са наставe.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Према уредби Владе Републике Србије о Допуни уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести КОВИД-19, у периоду од 30. новембра до 18. децембра 2020. године образовно-васпитни рад оствариће се путем наставе на даљину уз коришћење одговарајућих платформи, односно система за управљање учењем и путем јавног медијског сервиса Србије.

Прво полугодиште се завршава 18. децембра 2020. године, а друго полугодиште почиње 18. јануара 2021. године.

Зимски распуст траје од 21. децембра 2020. године до 15. јануара 2021. године.

ОРГАНИЗАЦИЈА СУСРЕТА СА РОДИТЕЉИМА

УЧЕНИКА ПРВОГ РАЗРЕДА 31.08.2020. год.

 Родитељски састанак за родитеље ученика I/1 и I/2 одељења (смер Правно-пословни техничар)  и одељења I/3 (смер Техничар обезбеђења) биће одрганизован у 17:30 у дворишту школе (улаз из ул. Тошин бунар 17).

Родитељски састанак за родитеље I/4 и I/5 одељења (смер Пословни администратор) биће организован у 18:30 на истом месту. Родитељима ће се обратити директор школе, одељенске старешине и стручни сарадници.

 Током састанка родитељи ће бити детаљно упознати са организацијом почетка школске године и мерама које ће се спроводити у школској згради и двориштима у постојећој епидемиолошкој ситуацији, са распоредом часова, добиће упутство за приступ и коришћење изабране платформе за учење и другим активностима током школске године.

Спискови ученика првог разреда налазе се на огласној табли у холу школе.

ОБАВЕШТЕЊА ЗА ШКОЛСКУ 2020/21.

Школска година почиње у уторак 1. септембра 2020.год.

Ученици I разреда крећу у школу у преподневној смени (од 08:00).

Часови трају 30 минута.

КОМБИНОВАНИ МОДЕЛ НАСТАВЕ:

Овај модел наставе подразумева да у једној радној недељи наставу у школи похађа половина ученика разреда док се за другу половину наставни материјал и упутства везана за њега постављају истог дана на електронску платформу коју школа користи. Наредне недеље групе се ротирају. Како се не би десило да једна група ученика увек иде пре подне у школу а друга да иде увек после подне, ученици ће смене мењати након две недеље наставе. 

Комбиновани модел наставе се неће примењивати на часове вежби на којима се ученици већ деле у групе (према наставном плану и програму за те предмете) и они ће се увек изводити у просторијама школе по распореду часова. Настава за изборне предмете грађанско васпитање и верска настава ће се увек обављати онлај, уз назначене термине у међусменама, када ће бити могуће консултације и сусрети предметних наставника и ученика.

Информације о подели ученика у групе ученици ће добити пре почетка школске године од одељенских старешина.