III разред

ОБАВЕШТЕЊА ЗА ШКОЛСКУ 2024/25.

Уџбеници одобрени од стране Министарства просвете РС, који ће се користити у школској 2024/2025.  години.

ОБАВЕШТЕЊА ЗА ШКОЛСКУ 2023/24.

Школска година почиње у петак 1. септембра 2023.год.

Ученици III разреда крећу у школу у преподневној смени (од 8.00h).

Часови трају 45 минута.

Уџбеници одобрени од стране Министарства просвете РС, који ће се користити у школској 2022/2023 години

Обавештење Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злоставњања и занемаривања

Распоред звоњења

Препоручене мере превенције COVID-19 у школама и
установама ученичког и студентског стандарда можете да прочитате овде

ОБАВЕШТЕЊА ЗА ШКОЛСКУ 2022/23.

Школска година почиње у четвртак 1. септембра 2022.год.

Ученици II разреда крећу у школу у преподневној смени (од 8.00h).

Часови трају 45 минута.

ОБАВЕШТЕЊА ЗА ШКОЛСКУ 2021/22.

Школска година почиње у среду 1. септембра 2021.год.

Ученици III разреда крећу у школу у преподневној смени (од 07:45).

Часови трају 45 минута.

ПРЕПОРУКЕ ЗА ПОЧЕТАК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА У
ШКОЛСКОЈ 2021/2022. ГОДИНИ

СТРУЧНО УПУТСТВО
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ И ОСТВАРИВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА У
СРЕДЊОЈ ШКОЛИ У ШКОЛСКОЈ 2021/2022. ГОДИНИ

ОБАВЕШТЕЊА ЗА ШКОЛСКУ 2020/21.

II полугодиште

– Настава у другом полугодишту школске 2020/21. почиње 18.1.2021. и одвијаће се по комбинованом моделу а према утврђеном распореду часова.

– У понедељак, 18.1.2021. на непосредну наставу долази група А, док група Б наставу прати на даљину (осим оних дана када по распореду одељења имају вежбе и када долазе обе групе). Пре подне у школу долазе ученици 1. и 3. разреда. Ученици смене мењају на две недеље.

–  Часови у преподневној смени почињу у 8:00 а у поподневној смени у 14:00 часова и трају по 30 минута, према сатници звоњења од 1.9.2020.

– У школи је и даље неопходно поштовати прописане мере заштите здравља у условима епидемије covid-19, пре свега мере ношења заштитних маски и одржавања физичке дистанце.

-Потребно је да сви родитељи, без обзира на то по ком је моделу дете похађало наставу у првом полугодишту текуће школске године, пошаљу одељењском старешини (мејлом) захтев да њихово дете наставу похађа искључиво по моделу на даљину и да образложе тај свој захтев. Ово је неопходно и ради евиденције броја ученика и ради организовања васпитно-образовног процеса у другом полугодишту.

– Уколико је дете позитивно на корона вирус или је у изолацији због контакта са чланом породице који је на вирус позитиван, неопходно је одмах о томе обавестити одељењског старешину. Препорука је да у школу долазе само ученици који су потпуно здрави. Осим тога, потребно је обавештавати га и о другим разлозима одсуствовања детета са наставe.


ОБАВЕШТЕЊЕ

Према уредби Владе Републике Србије о Допуни уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести КОВИД-19, у периоду од 30. новембра до 18. децембра 2020. године образовно-васпитни рад оствариће се путем наставе на даљину уз коришћење одговарајућих платформи, односно система за управљање учењем и путем јавног медијског сервиса Србије.

Прво полугодиште се завршава 18. децембра 2020. године, а друго полугодиште почиње 18. јануара 2021. године.

Зимски распуст траје од 21. децембра 2020. године до 15. јануара 2021. године.

Школска година почиње у уторак 1. септембра 2020.год.

Ученици III разреда крећу у школу у преподневној смени (од 08:00).

Часови трају 30 минута.

Сатница звоњења

Списак уџбеника

КОМБИНОВАНИ МОДЕЛ НАСТАВЕ:

Овај модел наставе подразумева да у једној радној недељи наставу у школи похађа половина ученика разреда док се за другу половину наставни материјал и упутства везана за њега постављају истог дана на електронску платформу коју школа користи. Наредне недеље групе се ротирају. Како се не би десило да једна група ученика увек иде пре подне у школу а друга да иде увек после подне, ученици ће смене мењати након две недеље наставе. 

Комбиновани модел наставе се неће примењивати на часове вежби на којима се ученици већ деле у групе (према наставном плану и програму за те предмете) и они ће се увек изводити у просторијама школе по распореду часова. Настава за изборне предмете грађанско васпитање и верска настава ће се увек обављати онлај, уз назначене термине у међусменама, када ће бити могуће консултације и сусрети предметних наставника и ученика.

Информације о подели ученика у групе ученици ће добити пре почетка школске године од одељенских старешина.