Информације

OБАВЕШЕЊА

РАСПОРЕДИ

ПРАВИЛНИЦИ

Информатор повереника

ИНФОРМАТОР О РАДУ Правно-биротехничке школе „Димитрије Давидовић“ у Земуну

Обавештење о издавању потврда и пријему странака у секретаријату школе
Потврде се издају радним данима од 12 до 14 часова.

 Пријем странака – радним данима од 12 до 14 часова.

ОБАВЕШТЕЊА ЗА ШКОЛСКУ 2020/21.

Школска година почиње у уторак 1. септембра 2020.год.

Ученици I и III разреда крећу у школу у преподневној смени (од 08:00). Ученици II и IV разреда крећу у школу у послеподневној смени (од 14:00).

Часови трају 30 минута.