Обавештења

ОРГАНИЗАЦИЈА СУСРЕТА СА РОДИТЕЉИМА

УЧЕНИКА ПРВОГ РАЗРЕДА 31.08.2020. год.

 Родитељски састанак за родитеље ученика I/1 и I/2 одељења (смер Правно-пословни техничар)  и одељења I/3 (смер Техничар обезбеђења) биће одрганизован у 17:30 у дворишту школе (улаз из ул. Тошин бунар 17).

Родитељски састанак за родитеље I/4 и I/5 одељења (смер Пословни администратор) биће организован у 18:30 на истом месту. Родитељима ће се обратити директор школе, одељенске старешине и стручни сарадници.

 Током састанка родитељи ће бити детаљно упознати са организацијом почетка школске године и мерама које ће се спроводити у школској згради и двориштима у постојећој епидемиолошкој ситуацији, са распоредом часова, добиће упутство за приступ и коришћење изабране платформе за учење и другим активностима током школске године.

Спискови ученика првог разреда налазе се на огласној табли у холу школе.

ОБАВЕШТЕЊА ЗА ШКОЛСКУ 2020/21.

Школска година почиње у уторак 1. септембра 2020.год.

Ученици I и III разреда крећу у школу у преподневној смени (од 08:00). Ученици II и IV разреда крећу у школу у послеподневној смени (од 14:00).

Часови трају 30 минута.

КОМБИНОВАНИ МОДЕЛ НАСТАВЕ:

Овај модел наставе подразумева да у једној радној недељи наставу у школи похађа половина ученика разреда док се за другу половину наставни материјал и упутства везана за њега постављају истог дана на електронску платформу коју школа користи. Наредне недеље групе се ротирају. Како се не би десило да једна група ученика увек иде пре подне у школу а друга да иде увек после подне, ученици ће смене мењати након две недеље наставе. Комбиновани модел наставе се неће примењивати на часове вежби на којима се ученици већ деле у групе (према наставном плану и програму за те предмете) и они ће се увек изводити у просторијама школе по распореду часова. Настава за изборне предмете грађанско васпитање и верска настава ће се увек обављати онлај, уз назначене термине у међусменама, када ће бити могуће консултације и сусрети предметних наставника и ученика.

Информације о подели ученика у групе ученици ће добити пре почетка школске године од одељенских старешина.