Обавештења

Пријаву за имунизацију против COVID-19 можете учинити попуњавањем упитника на порталу е Упрааве https://euprava.gov.rs/

Национална платформа “Чувам те”

Драги ученици и родитељи ,почела је са радом Национална платформа “Чувам те” ,као прва национална платформа за превенцију и заштиту од насиља у школама. Са платформом се можете ближе упознати на адреси cuvamte.gov.rsУ прилогу : допис Министарства просвете ,науке и технолошког развоја 

Прилог погледајте овде

Почетак II полугодишта

– Настава у другом полугодишту школске 2020/21. почиње 18.1.2021. и одвијаће се по комбинованом моделу а према утврђеном распореду часова.

– У понедељак, 18.1.2021. на непосредну наставу долази група А, док група Б наставу прати на даљину (осим оних дана када по распореду одељења имају вежбе и када долазе обе групе). Пре подне у школу долазе ученици 1. и 3. разреда, после подне ученици 2. и 4. разреда. Ученици смене мењају на две недеље.

–  Часови у преподневној смени почињу у 8:00 а у поподневној смени у 14:00 часова и трају по 30 минута, према сатници звоњења од 1.9.2020.

– У школи је и даље неопходно поштовати прописане мере заштите здравља у условима епидемије covid-19, пре свега мере ношења заштитних маски и одржавања физичке дистанце.

-Потребно је да сви родитељи, без обзира на то по ком је моделу дете похађало наставу у првом полугодишту текуће школске године, пошаљу одељењском старешини (мејлом) захтев да њихово дете наставу похађа искључиво по моделу на даљину и да образложе тај свој захтев. Ово је неопходно и ради евиденције броја ученика и ради организовања васпитно-образовног процеса у другом полугодишту.

– Уколико је дете позитивно на корона вирус или је у изолацији због контакта са чланом породице који је на вирус позитиван, неопходно је одмах о томе обавестити одељењског старешину. Препорука је да у школу долазе само ученици који су потпуно здрави. Осим тога, потребно је обавештавати га и о другим разлозима одсуствовања детета са наставe.

ОРГАНИЗАЦИЈА СУСРЕТА СА РОДИТЕЉИМА

УЧЕНИКА ПРВОГ РАЗРЕДА 31.08.2020. год.

 Родитељски састанак за родитеље ученика I/1 и I/2 одељења (смер Правно-пословни техничар)  и одељења I/3 (смер Техничар обезбеђења) биће одрганизован у 17:30 у дворишту школе (улаз из ул. Тошин бунар 17).

Родитељски састанак за родитеље I/4 и I/5 одељења (смер Пословни администратор) биће организован у 18:30 на истом месту. Родитељима ће се обратити директор школе, одељенске старешине и стручни сарадници.

 Током састанка родитељи ће бити детаљно упознати са организацијом почетка школске године и мерама које ће се спроводити у школској згради и двориштима у постојећој епидемиолошкој ситуацији, са распоредом часова, добиће упутство за приступ и коришћење изабране платформе за учење и другим активностима током школске године.

Спискови ученика првог разреда налазе се на огласној табли у холу школе.

ОБАВЕШТЕЊА ЗА ШКОЛСКУ 2020/21.

Школска година почиње у уторак 1. септембра 2020.год.

Ученици I и III разреда крећу у школу у преподневној смени (од 08:00). Ученици II и IV разреда крећу у школу у послеподневној смени (од 14:00).

Часови трају 30 минута.

КОМБИНОВАНИ МОДЕЛ НАСТАВЕ:

Овај модел наставе подразумева да у једној радној недељи наставу у школи похађа половина ученика разреда док се за другу половину наставни материјал и упутства везана за њега постављају истог дана на електронску платформу коју школа користи. Наредне недеље групе се ротирају. Како се не би десило да једна група ученика увек иде пре подне у школу а друга да иде увек после подне, ученици ће смене мењати након две недеље наставе. Комбиновани модел наставе се неће примењивати на часове вежби на којима се ученици већ деле у групе (према наставном плану и програму за те предмете) и они ће се увек изводити у просторијама школе по распореду часова. Настава за изборне предмете грађанско васпитање и верска настава ће се увек обављати онлај, уз назначене термине у међусменама, када ће бити могуће консултације и сусрети предметних наставника и ученика.

Информације о подели ученика у групе ученици ће добити пре почетка школске године од одељенских старешина.