Мере заштите од КОVID-19 вируса

Пријаву за имунизацију против COVID-19 можете учинити попуњавањем упитника на порталу е Упрааве https://euprava.gov.rs/

Add title

Пријаву за имунизацију против COVID-19 можете учинити попуњавањем упитника на порталу е Упрааве https://euprava.gov.rs/

Стручно упуатво за организовање и остваривање образовано-васпитног рада у средњој школи у школској 2021/22 години

ПРЕПОРУКЕ ЗА ПОЧЕТАК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА У
ШКОЛСКОЈ 2021/2022. ГОДИН