Пословни администратор – предмети

        

                                 

II разред

1. Српски језик и књижевност                       

2. Енглески језик (1. страни језик)                 

3. Физичко васпитање                                     

4. Математика                                                  

5. Историја                                                        

6. Ликовна култура                                          

7. Пословни енглески језик                            

8. Канцеларијско пословање                          

9. Право                                                            

     Право (вежбе)                                              

     Право (теорија)                                           

10. Књиговодство                                            

11. Француски језик (2. страни језик)           

12. Руски језик (2. страни језик)                     

13. Економија                                                   

14. Пословна психологија                              

15. Пословна информатика са електронским пословањем         

16. Грађанско васпитање                                

17. Верска настава – православни катихизис       

18. Историја (одабране теме) (изборни)        

19. Изабрани спорт (изборни)                        

20. ЧОС

III разред

1. Српски језик и књижевност

2. Енглески језик (1. страни језик)

3. Физичко васпитање

4. Математика

5. Пословни енглески језик

6. Канцеларијско пословање

7. Право

8. Француски језик (2. страни језик)

9. Руски језик/ Немачки језик(2. страни језик)

10. Економија

11. Култура језичког изражавања

12. Вештине комуникације

13. Статистика

14. Пословна и административна обука

     Пословна и административна обука (вежбе)

     Пословна и административна обука (блок)

15. Грађанско васпитање

16. Верска настава – православни катихизис

17. Економска географија (изборни)

18. ЧОС

IV разред

1. Српски језик и књижевност                                                  

2. Енглески језик (1. страни језик)                                            

3. Физичко васпитање                                                                

4. Математика                                                                             

5. Логика са етиком                                                                    

6. Социологија са правима грађана                                          

7. Пословни енглески језик                                                       

8. Право                                                                                       

9. Француски језик (2. страни језик)                                        

10. Руски језик (2. страни језик)                                                

11. Италијански језик (2. страни језик)                                    

12. Економија                                                                              

13. Пословна и административна обука                                  

     Пословна и административна обука (блок)                        

     Пословна и административна обука (вежбе)                     

14. Предузетништво                                                                   

15. Грађанско васпитање                                                           

16. Верска настава – православни катихизис                          

17. Финансијска анализа (изборни)                                          

18. ЧОС