Правно-пословни техничар – предмети

I година

  

1. Српски језик и књижевност

2. Енглески језик (1. страни језик)

3. Физичко васпитање

4. Математика

5. Рачунарство и информатика

6. Историја

7. Географија

8. Екологија и заштита животне средине

9. Увод у право

10. Организација државе

11. Увод у јавну управу

 Увод у јавну управу (блок)

 Увод у јавну управу (теорија)

 Увод у јавну управу (вежбе)

12. Вештине комуникације

13. Култура језичког изражавања

14. Савремена пословна кореспонденција

 Савремена пословна кореспонденција (теорија)

 Савремена пословна кореспонденција (вежбе)

15. Верска настава – православни катихизис (обавезни изборни)

16. Грађанско васпитање (обавезни изборни)

17. ЧОС

                             

II година

1. Српски језик и књижевност

2. Енглески језик (1. страни језик)

3. Физичко васпитање

4. Математика

5. Историја

6. Ликовна култура

7. Увод у право

8. Латински језик

9. Правни поступци

     Правни поступци (блок)

     Правни поступци (вежбе)

     Правни поступци (теорија)

10. Матична евиденција

     Матична евиденција (блок)

     Матична евиденција (вежбе)

     Матична евиденција (теорија)

11. Радно право

     Радно право (вежбе)

     Радно право (теорија)

12. Увод у привредно право

13. Кореспонденција и правни послови

14. Верска настава – православни катихизис (изборни)

15. Грађанско васпитање (изборни)

16. ЧОС