Правно-пословни техничар – предмети

I година

1. Српски језик и књижевност                      

2. Енглески језик (1. страни језик)                

3. Физичко васпитање                                    

4. Математика                                                 

5. Рачунарство и информатика                     

6. Историја                                                       

7. Географија                                                   

8. Биологија                                                     

9. Увод у право                                               

10. Организација државе                               

11. Увод у јавну администрацију                  

     Увод у јавну администрацију (блок)       

     Увод у јавну администрацију (вежбе)     

     Увод у јавну администрацију (теорија)   

12. Вештине комуникације                            

13. Култура језичког изражавања                 

14. Кореспонденција и правни послови      

15. Верска настава – православни катихизис (изборни)  

16. Грађанско васпитање (изборни)             

17. ЧОС                                                            

II година

1. Српски језик и књижевност

2. Енглески језик (1. страни језик)

3. Физичко васпитање

4. Математика

5. Историја

6. Ликовна култура

7. Увод у право

8. Латински језик

9. Правни поступци

     Правни поступци (блок)

     Правни поступци (вежбе)

     Правни поступци (теорија)

10. Матична евиденција

     Матична евиденција (блок)

     Матична евиденција (вежбе)

     Матична евиденција (теорија)

11. Радно право

     Радно право (вежбе)

     Радно право (теорија)

12. Увод у привредно право

13. Кореспонденција и правни послови

14. Верска настава – православни катихизис (изборни)

15. Грађанско васпитање (изборни)

16. ЧОС