Техничар обезбеђења – предмети

I разред

1. Српски језик и књижевност                            

2. Енглески језик (1. страни језик)                      

3. Историја                                                             

4. Музичка уметност                                             

5. Физичко васпитање                                          

6. Математика                                                        

7. Рачунарство и информатика                            

     Рачунарство и информатика (теорија)           

     Рачунарство и информатика (блок)               

8. Географија                                                          

9. Физика                                                                

10. Хемија                                                              

11. Биологија                                                         

12. Државно уређење                                            

13. Основи права                                                   

14. Дактилографија и административно пословање       

     Дактилографија и административно пословање (вежбе)       

     Дактилографија и административно пословање (теорија)    

     Дактилографија и административно пословање (блок)         

15. Грађанско васпитање                                      

16. Верска настава – православни катихизис     

17. ЧОС                                                                  

II разред

1. Српски језик и књижевност                            

2. Енглески језик (1. страни језик)                      

3. Историја                                                             

4. Ликовна култура                                               

5. Физичко васпитање                                          

6. Математика                                                        

7. Рачунарство и информатика                            

     Рачунарство и информатика (блок)               

     Рачунарство и информатика (теорија)           

8. Географија                                                          

9. Физика                                                                

10. Психологија                                                     

11. Основи радног права                                      

12. Социјална екологија                                       

13. Систем обезбеђења                                         

14. Заштита од пожара и заштита на раду          

15. Борилачке вештине                                         

     Борилачке вештине (блок)                              

     Борилачке вештине                                          

16. Дактилографија и административно пословање       

     Дактилографија и административно пословањe(вежбе)         

     Дактилографија и административно пословање (теорија)    

17. Грађанско васпитање                                      

18. Верска настава – православни катихизис     

19. ЧОС    

III разред

1. Српски језик и књижевност                    

2. Енглески језик (1. страни језик)             

3. Социологија                                              

4. Историја                                                    

5. Физичко васпитање                                 

6. Математика                                               

7. Логика                                                       

8. Основи економије                                    

9. Основи радног права                               

10. Систем обезбеђења                                 

11. Заштита од пожара и заштита на раду 

Заштита од пожара и заштита на раду (блок)

Заштита од пожара и заштита на раду (теорија)

12. Основи кривичног права и криминалистике 

13. Основи правних поступака                   

14. Борилачке вештине                                

     Борилачке вештине (блок)                      

     Борилачке вештине (вежбе)                   

15. Верска настава – православни катихизис       

16. Грађанско васпитање                             

17. ЧОС                                                          

IV разред

1. Српски језик и књижевност                   

2. Енглески језик (1. страни језик)            

3. Филозофија                                              

4. Историја                                                   

5. Физичко васпитање                                

6. Математика                                              

7. Устав и права грађана                             

8. Статистика                                               

9. Основи матичне евиденције                  

     Основи матичне евиденције (теорија) 

     Основи матичне евиденције (блок)      

10. Систем обезбеђења                                

11. Заштита од пожара и заштита на раду

12. Служба обезбеђења                               

     Служба обезбеђења (теорија)                

     Служба обезбеђења (блок)                     

13. Основи кривичног права и криминалистике 

14. Основи правних поступака                  

15. Борилачке вештине                               

16. Грађанско васпитање                            

17. Верска настава – православни катихизис       

18. ЧОС