Издавање документа

ПОСТУПАК

издавања копије сведочанства – дипломе  

  1. Огласити неважећом исправу путем путем опште уплатнице:
Уплатилац: Име и презиме (за удате и девојачко презиме) и адреса
Сврха уплате: Оглашавање (навести назив документа) неважећим ( на име подносиоца захтева)
Прималац: Ј.П. Службени гласник Републике Србије, Јована Ристића 1, 11000 Београд
Износ: 1000.00 дин. (по документу)
Рачун примаоца: 160 – 14944 – 58
Модел: 97
Позив на број: 89 – 100

2.Уплатити Републичку административну таксу путем опште уплатнице:
Уплатилац: Име и презиме и адреса
Сврха уплате: Издавање дупликата јавне исправе ( на име подносиоца захтева)
Прималац: Републичке административне таксе
Износ: 1000.00 дин. (по документу)
Рачун примаоца: 840 – 742221843 – 57
Модел: 97
Позив на број: 35 – 021

3.Попунити образац Захтева за издавање дупликата сведочанства или дипломе и Захтева за оглашавање и сагласност за обраду података (Образац одштампајте или можете да добијете у школи). Уз попуњен захтев приложити доказе о уплати накнаде за оглашавање документа неважећим и, РАТ (тачке 1 и 2).

Важно: Захтев се, искључиво, подноси лично или уз овлашћење

Захтев за издавање дупликата сведочанства/дипломе-образац можете да преузмете овде

Захтев за оглашавање и сагласност за обраду података – можете да преузмете овде

ИЗДАВАЊЕ
уверења о завршеној средњој школи

Уверење о завршеној средњој школи издаје се за:

– пријаву код Националне службе за запошљавање
– пријаве на конкурс ради запошљавања
По Закону о управном поступку издавање овог уверења ослобођено је плаћања таксе али ово уверење не мења јавну исправу (сведочанство или диплому).

Захтев за издавање уверења о завршеној средњој школи – можете да преузмете овде

ИЗДАВАЊЕ
уверења о фонду часова за завршени образовни профил

Уверење о фонду часова за завршени образовни профил:
Захтев за издавање уверења о фонду часова за завршени образовни профил – можете да преузмете овде