Издавање документа

ПОСТУПАК

издавања копије сведочанства – дипломе  

  1. Огласити неважећом исправу у Службеном гласнику
2.Уплатити Републичку административну таксу путем опште уплатнице:
3.Попунити образац Захтева за издавање дупликата сведочанства или дипломе и Захтева за оглашавање и сагласност за обраду података (Образац одштампајте или можете да добијете у школи). Уз попуњен захтев приложити доказе о уплати накнаде за оглашавање документа неважећим и, РАТ (тачке 1 и 2).

Важно: Захтев се, искључиво, подноси лично или уз овлашћење

Захтев за издавање дупликата сведочанства/дипломе-образац можете да преузмете овде

Захтев за оглашавање и сагласност за обраду података – можете да преузмете овде

ИЗДАВАЊЕ
уверења о завршеној средњој школи

Уверење о завршеној средњој школи издаје се за:

– пријаву код Националне службе за запошљавање
– пријаве на конкурс ради запошљавања
По Закону о управном поступку издавање овог уверења ослобођено је плаћања таксе али ово уверење не мења јавну исправу (сведочанство или диплому).

Захтев за издавање уверења о завршеној средњој школи – можете да преузмете овде

ИЗДАВАЊЕ
уверења о фонду часова за завршени образовни профил

Уверење о фонду часова за завршени образовни профил:
Захтев за издавање уверења о фонду часова за завршени образовни профил – можете да преузмете овде