Контакт

Обавештење о издавању потврда и пријему странака у секретаријату школе
Потврде се издају радним данима од 12 до 14 часова. 

Пријем странака – радним данима од 12 до 14 часова.

Адреса: Тошин бунар 17

Телефон: 0113164136

Директор: direktorpravna@gmail.com

Како до нас?