Контакт

Обавештење о издавању потврда и пријему странака у секретаријату школе
Потврде се издају радним данима од 12 до 14 часова. 

Пријем странака – радним данима од 12 до 14 часова.

Адреса: Тошин бунар 17

Телефон: 0113164136

Директор: direktorpravna@gmail.com
Секретар школе: sekretar@pravnobiroskola.edu.rs
Психолог:
psihologpravna@gmail.com
Рачуноводсво:  racunovodstvo@pravnobiroskola.edu.rs, blagajnik@pravnobiroskola.edu.rs

Како до нас?