Јавне набавке и финансије

П О З И В за подношење понуда  за јавну набавку добара – електрична enергија ЈН бр. 1.1.1/20 можете прогледати овде

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА –ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈН бр. 1.1.1/20 можете прогледати овде 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о продужењу рока за подношење понуда ЈН бр. 1.2.1/20 можете прогледати овде 

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈЕ -ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈН бр. 1.2.1/20можете прогледати овде 

П О З И В за подношење понуда  за јавну набавку услуга – извођење екскурзије ЈН бр. 1.2.1/20 можете прогледати овде 

Финанциски план прихода за 2020. годину  можете прогледати овде 

Финанциски план расхода ѕа 2020. годину  можете погледати овде

Завршни рачун 2019. године погледајте овде

Конкурсна документација и Позив за подношење понуда за јавну набавку добара – Рачунари

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку услуга – извођење екскурзије (партије бр. 1, 3 и 4), ЈН 1.2.1/19. Обавештење је објављено на Порталу јавних набавки 28.05.2019. погледајте овде

У прилогу су Конкурсна документација и Позив за подношење понуда за јавну набавку добара – електрична енергија. Документа су објављена на Порталу јавних набавки, Конкурсна документација и  П О З И В за подношење понуда  за набавку добара – електрична енергија

У прилогу је Обавештење о обустави поступка за јавну набавку услуга – извођење екскурзије (партија бр. 2). Обавештење је објављено на Порталу јавних набавки 08.05.2019. год. можете да погледате овде

ОДЛУКА О О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГЕ -ИЗВОЂЕЊА ЕКСКУРЗИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ПРАВНО-БИРОТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ ДИМИТРИЈЕ ДАВИДОВИЋА можете да прочитате овде, и на овим документима 1, 2, 3 , 4 , 5, 6.

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA-ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ –ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈЕ -ОТВОРЕНИ ПОСТУПАКЈН бр. 1.2.1/19 можете да погледате овде

Измена и допуна конкурсне документације можете да прочитате овде

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о продужењу рока за подношење понуда ЈН бр. 1.2.1/19 можете да погледате овде

Измена конкурсне документације, Јавна набавка услуга – извођење екскурзије -ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК  ЈН бр. 1.2.1/19 можете да прочитате овде

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о продужењу рока за подношење понуда ЈН бр. 1.2.1/19 можете да прочитате овде

Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењем у вези са припремањем понуде можете да прочитате овде

П  О  З  И  В за подношење понуда за јавну набавку у отвореном поступку услуга –Извођење екскурзије можете да погледате овде

Конкурсна документација за јавну набавку услуга – извођење екскурзије можете да преузмете овде  

Извештај о новчаним токовима можете да прочитате овде

Извештај о капиталним издацима и примањима можете да прочитате овде

Извештај о извршењу буџета можете да прочитате овде

Извештај билансу стања можете да прочитате овде

Извештај о билансу прихода и расхода можете да прочитате овде

финансијски план за 2019 год.. – ПРИХОДИ мођете да погледате овде

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2019. ГОДИНУ расходи мођете да погледате овде 

ЗР 2017 мођете да погледате овде

Конкурсна документација и Позив за подношење понуда за јавну набавку добара – електрична енергија:

Одлука о јавној набавци мале вредности добара – електрична енергија, можете да прочитате овде 1, 2, 3.

П  О  З  И  В за подношење понуда за набавку добара – електрична енергија можете  да погледате овде

 Конкурсна документација: Јавна набавка добара – електрична енергија Јавна набавка мале вредности можете  да погледате овде

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2018. ГОДИНУ расходи можете да погледате овде

Финансијски план за 2018 год.. – ПРИХОДИ можете да погледате овде

ОДЛУКА о обустави поступка у отвореном поступку јавне набавке услуга – извођење екскурзије можете да прочитате овде

ОДЛУКА о додели уговора у отвореном поступку јавне набавке услуга – извођење екскурзије можете да прочитате овде 

П  О  З  И  В за подношење понуда за јавну набавку у отвореном поступку услуга –Извођење екскурзије можете да погледате овде 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА : ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈЕ можете да погледате овде