Јавне набавке и финансије

П О З И В  за подношење понуда  за јавну набавку добара – електрична енергија  ЈН бр. 1.1.1/20  можете да погледате овде 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА  – EЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА можете да погледате овде 

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за јавну набавку добара – извођење екскурзије можете да погледате овде

Финанциски план прихода за 2020. годину  можете прогледати овде 

Финанциски план расхода ѕа 2020. годину  можете погледати овде

Завршни рачун 2019. године погледајте овде

Конкурсна документација и Позив за подношење понуда за јавну набавку добара – Рачунари

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку услуга – извођење екскурзије (партије бр. 1, 3 и 4), ЈН 1.2.1/19. Обавештење је објављено на Порталу јавних набавки 28.05.2019. погледајте овде

У прилогу су Конкурсна документација и Позив за подношење понуда за јавну набавку добара – електрична енергија. Документа су објављена на Порталу јавних набавки, Конкурсна документација и  П О З И В за подношење понуда  за набавку добара – електрична енергија

У прилогу је Обавештење о обустави поступка за јавну набавку услуга – извођење екскурзије (партија бр. 2). Обавештење је објављено на Порталу јавних набавки 08.05.2019. год. можете да погледате овде

ОДЛУКА О О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГЕ -ИЗВОЂЕЊА ЕКСКУРЗИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ПРАВНО-БИРОТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ ДИМИТРИЈЕ ДАВИДОВИЋА можете да прочитате овде, и на овим документима 1, 2, 3 , 4 , 5, 6.

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA-ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ –ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈЕ -ОТВОРЕНИ ПОСТУПАКЈН бр. 1.2.1/19 можете да погледате овде

Измена и допуна конкурсне документације можете да прочитате овде

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о продужењу рока за подношење понуда ЈН бр. 1.2.1/19 можете да погледате овде

Измена конкурсне документације, Јавна набавка услуга – извођење екскурзије -ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК  ЈН бр. 1.2.1/19 можете да прочитате овде

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о продужењу рока за подношење понуда ЈН бр. 1.2.1/19 можете да прочитате овде

Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењем у вези са припремањем понуде можете да прочитате овде

П  О  З  И  В за подношење понуда за јавну набавку у отвореном поступку услуга –Извођење екскурзије можете да погледате овде

Конкурсна документација за јавну набавку услуга – извођење екскурзије можете да преузмете овде  

Извештај о новчаним токовима можете да прочитате овде

Извештај о капиталним издацима и примањима можете да прочитате овде

Извештај о извршењу буџета можете да прочитате овде

Извештај билансу стања можете да прочитате овде

Извештај о билансу прихода и расхода можете да прочитате овде

финансијски план за 2019 год.. – ПРИХОДИ мођете да погледате овде

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2019. ГОДИНУ расходи мођете да погледате овде 

ЗР 2017 мођете да погледате овде

Конкурсна документација и Позив за подношење понуда за јавну набавку добара – електрична енергија:

Одлука о јавној набавци мале вредности добара – електрична енергија, можете да прочитате овде 1, 2, 3.

П  О  З  И  В за подношење понуда за набавку добара – електрична енергија можете  да погледате овде

 Конкурсна документација: Јавна набавка добара – електрична енергија Јавна набавка мале вредности можете  да погледате овде

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2018. ГОДИНУ расходи можете да погледате овде

Финансијски план за 2018 год.. – ПРИХОДИ можете да погледате овде

ОДЛУКА о обустави поступка у отвореном поступку јавне набавке услуга – извођење екскурзије можете да прочитате овде

ОДЛУКА о додели уговора у отвореном поступку јавне набавке услуга – извођење екскурзије можете да прочитате овде 

П  О  З  И  В за подношење понуда за јавну набавку у отвореном поступку услуга –Извођење екскурзије можете да погледате овде 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА : ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈЕ можете да погледате овде